Puck doet meer

Puck grafisch ontwerp is meer dan alleen ontwerp. Naast hoofdredacteur en uitgever van het buurtmagazine Mens en Wijk (www.mensenwijk.nl) is Puck ook hoofdredacteur van het Overvechtse magazine Dreefnieuws.

Van 2007-2009 heeft Puck in Utrecht het initiatief genomen om in de 4 prachtwijken kookboeken samen te stellen, met bewoners uit die wijken en interviews met sleutelfiguren. Deze boeken zijn elk in oplage 2000 in eigen beheer gemaakt en uitgegeven. Smakelijk Overvecht, Smakelijk Zuilen, Smakelijk Kanaleneiland en Smakelijk Hoograven. In 2009 met de Bibliotheek Utrecht het project Feestelijk Overvecht, met feestverhalen uit verschillende culturen. Verzameld vanuit een speciaal gemaakte tent in de bibliotheek. Projecten zien?

Puck maakte in 2012 met fotografe Mona van den Berg de VLAM-krant, over mensenrechten, die op 10 december, de Dag van de Mensenrechten in een oplage van 100.000 verspreid werd door Nederland.En in 2013 de EET MEE krant voor Voedselbank Rotterdam! Met grote campagne om vrienden (donateurs) te werven. In 2014 de Vluchtelingenkrant, in 2015 krant over Kinderrechten en een krant over 50 jaar SOS Kinderdorpen. En in 2016 een krant over 5 jaar oorlog in Syrie. De laatste kranten kwamen als bijlage bij de Trouw.

Daarnaast is Puck voorzitter van het Voortuin Netwerk, netwerk voor ondernemers in Utrecht Noordoost. www.voortuinnetwerk.nl