De Gezinsagenda, uitgave in eigen beheer.
Daarna: Agenda voor Pleegzorg Nederland
6500 pleeggezinnen kregen 2 jaar lang deze agenda